Met BZZ bouw
je zonder zorgen

Maak kennis met onze expertises

Digitaal bouwkundig tekenwerk
2D en 3D

Als bouwkundig teken- en adviesbureau verzorgen wij voor alle fasen van uw bouwproject het tekenwerk. Onder deze verschillende fases vallen onder andere:

– Ontwerptekeningen 

– Bouwaanvraag tekeningen (bestektekeningen) 

– Werk- uitvoeringstekeningen 

– Detailtekeningen.

 

Bij het realiseren van uw toekomstig bouwproject werken wij met een 3D tekenpakket. Dat betekent dat wij middels een videoanimatie u een goede impressie kunnen geven hoe uw bouwproject eruit zal komen te zien.

3d-omformatiemodel

BIM

BIM staat voor Building Information Model. Dit is een 3D informatiemodel. In dit model staan de gegevens welke nodig zijn voor het realiseren van een bouwproject, dit zijn onder andere, bouwtekeningen, berekeningen en calculaties. Deze informatie is uit te wisselen met, aannemers, leveranciers, installateurs, en voor het maken van constructie- en BENG berekeningen. Om met het BIM model te kunnen werken met meerdere programma’s zijn er uitwisselingstandaarden ontwikkeld. Deze zijn: IDM (Information Delivery Manuel), IFD International Framework for Dictionaries) en IFC(Industrie Foundation Classes

Ontwerp

Bij het ontwikkelen van uw bouwproject is het startpunt een schetsontwerp, welke door u of door ons gemaakt kan worden.  Dit ontwerp wordt digitaal omgezet naar voorlopig ontwerp (VO) Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige regelgevingen, en programma van eisen. In deze fase is er regelmatig overleg, zodat eventuele wijzigingen vroegtijdig doorgevoerd kunnen worden.

Bij een definitief ontwerp (DO), wordt deze omgezet naar een bouwaanvraag.

Bestektekening
(bouwaanvraag-tekening)

Tevens kunnen wij u voorzien van alle benodigde constructieberekeningen en tekeningen. Ook de daarvoor benodigde bodemonderzoeken (sonderingen en fundatieadviezen), alsmede het “voorlopige energielabel” kunt u aan ons over laten.

Werktekeningen /
uitvoeringstekeningen

Onze uitgebreide werktekeningen bevatten alle benodigde informatie om te kunnen bouwen.  De plattegronden / gevels en doorsnedes worden schaal 1:50 uitgewerkt. Tevens zijn de bouwkundige gegevens van de constructeur, zoals eventuele kolommen, betonbalken, stalen lateien, en vloerdiktes, verwerkt.

De verschillende aansluitingen (details) worden schaal 1:10 of 1:5 uitgewerkt